Present Members

 • Riichiro Tadakuma, Associate Professor
 • Moya Erick, D3
 • Minoru Takagi, D2
 • Hiroaki Kato, M2
 • Mitsuhiko Kumagai, M2
 • Hiroto Saito, M2
 • Adrian Dario Zambrano Fuenmayor, M2
 • Jacob Zisk, M2
 • Kazuki Abe, M1
 • Masatoshi Seguchi, M1
 • Yoshiki Nakano, M1
 • Yuya Fukushima, M1
 • Michael Mureithi, M1
 • Moses Mwai, M1
 • Kazuki Mogi, B4
 • Ryouichi Hori, B4
 • Satoshi Suzuki, B4
 • Shinnosuke Hao, B4
 • Shounosuke Kimura, B4
 • Yuki Sugimoto, B4
 • Hellen Ndere, Research student
 • Kiptui Kangogo, Research student

  Alumni

 • Kyouhei Ioka
 • Yusuke Tsuchiya
 • Takeshi Kudo
 • Shotaro Onishi
 • Akira Matsuda
 • Kouki Murakami
 • Shouji Katsuta
 • Gaku Matsui
 • Kenichi Komura
 • Ritsuen Sou
 • Muhammad Asyraf Bin Nor Azhar
 • Kenta Eguchi
 • Takuya Ishikawa
 • Kouki Oishi
 • Naoki Matsumoto
 • Tsubasa Hoshino
 • Saaya Hosono
 • Kenta Takahashi
 • Takaaki Okuyama
 • Jose Berengueres, Project Engineer (Tokodai, CERN)
 • Want to join the fun? YES NO